Reiki

Reiki is een oeroude natuurlijke geneesmethode die werkt door middel van handoplegging

Rei betekent universeel, onbegrensd en ki betekent levensenergie, levenskracht. Universele energie is de natuurlijke kracht die alles in de schepping leven geeft, het is de energie waaruit we bestaan. Wij zijn allemaal uit deze kosmische energie opgebouwd, deze energie stroomt door ieder van ons. Gedurende ons leven raakt deze energie geblokkeerd door allerlei ervaringen die al vroeg op ons pad komen. Hierdoor raken we de verbinding met de Reiki-energie langzaam kwijt. Het heropenen van ons energiekanaal gebeurt door middel van initiaties die we tijdens een inwijding ontvangen. Deze initiaties zijn onderdeel van een cursus.

Door het openen van de kanalen zijn we weer in staat verbinding te maken met de universele energie, de Reiki-energie. De gever laat de energie via de handen stromen naar de ontvanger, de eigen helende kracht wordt gewekt. Het zelfhelend vermogen wordt hersteld.

 

De verschillende Reikigraden

Er zijn drie verschillende Reiki-graden. Om met Reiki te kunnen werken is het niet nodig alle drie de graden te halen. Gaandeweg zul je ontdekken hoe jouw ontwikkeling eruit zal zien. Het is belangrijk tijd en ruimte te maken voor een ontwikkeling die al is begonnen op het moment dat je besluit Reiki te gaan halen. Je opent je voor het ontvangen van de Reiki-energie, de eerste stap is dan gezet.

Reiki I

 

Usui

 

Tijdens de Reiki I cursus leer je de beginselen van het Reiki-systeem volgens Usui. Je hoort iets over de geschiedenis, wat het precies inhoudt, hoe het werkt.  Ook leer je hoe je jezelf kunt aarden zodat je alle energie die niet voor je werkt, kunt afvoeren naar de aarde. Je ontvangt tijdens de inwijding vier initiaties en je leert hoe je kunt omgaan met deze energiestroom. Ook een belangrijk onderdeel van de Reiki I cursus is het aanleren van de handposities bij een behandeling van jezelf en van anderen.

Na de initiaties komt er een zuiveringsproces op gang. Je kunt dit ervaren op fysiek, emotioneel en psychisch niveau. 21 dagen na de initiaties wordt dan ook gekend als een periode van zuivering en heling. Je mag verwachten dat de Reiki-energie waar je je voor openstelt, zo ver kan worden toegelaten als jouw systeem mogelijk maakt, m.a.w. de blokkades die opgeruimd worden zijn er klaar voor om op te lossen. Je krijgt niet meer dan je aankunt. De helende kracht ondersteunt jouw proces van reiniging en heling. Dan ben je klaar om Reiki te geven aan wie het wil ontvangen en door jouw ervaringen zul je zelf groeien in jouw proces.

 

reiki handen

 

Reiki II

Waar Reiki I vooral blokkades opruimt op fysiek niveau, zo is Reiki II vooral gericht op het mentale en emotionele niveau. Hoewel het niet mogelijk is dit precies te scheiden omdat alle lagen van bestaan met elkaar in verbinding staan en samen een eenheid vormen. Je zou kunnen zeggen dat Reiki II een slag dieper gaat. Daar ben je nu ook klaar voor, want je besluit verder te gaan op dit spirituele pad.

Het is aan te raden minimaal een periode van drie maanden te nemen alvorens door te gaan met de tweede graad. Als het energieveld in balans is kun je verder met Reiki II. In deze cursus leer je wat meer over het energielichaam waar ook de chakra’s en het aura deel van uit maken. Uitgebreider ga je in op het voelen en herkennen van energie en je gaat aan de slag met de ervaringen die je hebt opgedaan gedurende de periode na je eerste inwijding.

Visualisatie, concentratie en meditatie

Er wordt aandacht besteed aan visualisatie, concentratie en meditatie zodat je gevoelig wordt voor boodschappen en inzichten. Ook oefeningen om te aarden zullen weer aandacht krijgen, omdat het belangrijk is om letterlijk met twee benen op de grond te staan.

Er vindt één initiatie plaats en die werkt versterkend op de vier voorgaande initiaties die je tijdens je Reiki I hebt ontvangen. Het kanaal verruimt zich, en de energie stroomt veel krachtiger door de kanalen. Was Reiki I vooral gericht op het helen van jezelf en je naasten, nu is de kracht zo sterk dat er een breder beroep op je gedaan kan worden als kanaal. Je kunt nu energie sturen waarheen je maar wilt zonder fysiek aanwezig te zijn. Je kunt anderen helen d.m.v. Reiki en je kunt ook Reiki sturen naar ruimtes en situaties.

Symbolen

Je krijgt symbolen aangereikt waarmee je verbinding legt met deze universele energie, die je met de juiste intentie, afgestemd op liefde, kunt sturen naar ieder doel. De symbolen worden bekrachtigd door de inwijding. Ook nu zie je weer een zuiveringsperiode, maar nu op fysiek en emotioneel niveau, van 21 dagen. Door bezig te zijn met Reiki, op wat voor manier dan ook, versterk je de kracht en zul je merken dat je steeds gevoeliger wordt voor het gewaarworden van energie. De ontwikkeling die hierop volgt, de plaats die het inneemt in je leven, zal bepalend zijn of je open staat voor Reiki III.

Reiki III

Reiki III werkt vooral op geestelijk en spiritueel niveau. Je zult merken dat je steeds gevoeliger wordt voor spirituele gewaarwordingen. Daardoor ga je meer vertrouwen op je eigen diepere inzichten. Je gaat steeds bewuster contact maken met de Bron, die aan ieder leven ten grondslag ligt. Tijdens deze cursus ontdek je steeds meer wat het contact met die Bron voor jou betekent. Bewustwording bereikt bij iedereen een ander niveau, en het uit zich door jouw eigen specifieke gaven die jij mag benutten.

Reiki III is een individueel proces. Je werkt nog een slag dieper met meditatie, concentratie en visualisatie en ook hier is gronden belangrijk. Alles wat je aan vragen en twijfels hebt en al de ervaringen in je Reiki-proces kunnen met je master besproken worden. Tot je steeds meer op je eigen innerlijke leiding durft te vertrouwen en je steeds meer geroepen voelt om uit te dragen wat in jouw leven zo’n belangrijke plaats heeft ingenomen.

Reiki III is verdeeld in twee periodes.  IIIA beschrijft vooral je eigen spirituele proces en wordt afgesloten met een inwijding.  IIIB is erop gericht dat je jouw kennis, ervaringen en inzichten gaat overdragen op anderen en leer je de rituelen van het inwijden. Op je eigen wijze stel je de cursussen samen. Ter bevestiging ontvang je de master-initiatie en ben je er klaar voor om anderen in te wijden.

Geen afsluiting, het proces gaat door

Wat je eenmaal ervaren hebt en gevoeld, wat je eenmaal weet, kun je niet meer ‘niet weten’. Je wordt voortgedreven op de weg die je gaat en je geeft er gehoor aan.

Wat gebeurt er tijdens een Reiki-behandeling?

Tijdens een behandeling worden de handen van de gever op het lichaam van de ontvanger gelegd. De energie begint te stromen en dat kan bepaalde gewaarwordingen teweeg brengen, zowel bij de gever als bij de ontvanger. De gewaarwordingen van de gever en de ontvanger kunnen heel verschillend zijn. Maar ook als er niets wordt opgemerkt, zegt dit niet dat het niet werkt. Het heeft te maken met je lichaamsbewustzijn en je opmerkingsvermogen. Ben niet uit op gewaarwordingen, het maakt niet uit.

Reiki stroomt en doet zijn werk. De energie zelf weet wat de ontvanger nodig heeft en stroomt daarheen waar het ontvangen wil worden, in iemands lichaam en geest. De Reiki-energie is van zichzelf volledig in balans en werkt altijd positief. Met behulp van Reiki kan een verstoring van de balans op fysiek, geestelijk of spiritueel gebied, weer hersteld worden. Het geeft vaak net dát beetje extra wat de ontvanger mist om een evenwicht te hervinden. De energie wordt door de geopende kanalen van de gever ontvangen. De gever dient als doorgeefkanaal. Door de juiste intentie en gerichte aandacht van de gever kan de behandeling een optimaal effect bereiken. Afhankelijk van de ernst van de klachten, wordt de behandeling met regelmaat herhaald.

Praktische zaken